Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Locatie Nunta langa Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Magazin Agricol Online, Cada FreeStanding - Cada ta de vis.

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE, ENERGIE ELECTRICA SAU GAZE NATURALE

POTRIVIT OUG 70/2011, PRIVIND MASURILE DE PROTECTIE SOCIALA IN PERIOADA SEZONULUI RECE

 

Conform OG nr. 70/2011, ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia.

Ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei va fi acordat persoanelor a caror venit net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 615 lei.

La solicitarea primarului sau la sesizarea unor terti se vor efectua anchete sociale pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea dreptului la ajutorul de incalzire.

In situatia in care familia sau persoana singura beneficiara de ajutor pentru incalzirea locuintei refuza sa furnizeze informatii si documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale sau in urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constata ca la completarea cererii si declaratiei pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, nu a declarat corect numarul membrilor de familie, veniturile ori bunurile detinute, dreptul la ajutorul pentru inclazirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titul se recupereaza in termen de 3 luni, se transfera agentiei teritoriale si se fac venit la bugetul de stat.

In aceasta situatie, daca se constata ca fapta titularului ajutorului constituie infractiune, primarul are obligatia sa sesizeze organul de urmarire penala.

Nerespectarea titularului ajutorului pentru incalzirea locuintei de a mentiona corect, la completarea cererii, componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1000 lei.

 

Nu primesc ajutoare pentru incalzire cei care detin cel putin unul din bunurile  prevazute in Lista bunurilor ce conduc la excluderea dreptului la ajutorul social.

 

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.