Asezare geografica

Comuna Nucet este situată în partea de S-V a judeţului Dâmboviţa şi se încadrează între coordonatele 44°47″  latitudine nordică şi 25°34″ longitudine estică.

Comuna se află la o altitudine de 202 mşi se întinde pe o suprafaţă de 39 km2.

Comuna Nucet are în componenţa sa următoarele sate: Nucet – reşedinţa comunei, Cazaci şi Ilfoveni.
Comuna Nucet se învecinează:

  • La N cu comunele Văcăreşti şi Comişani,
  • La S-V cu comuna Gura Şutii,
  • La S-E cu comunele Sălcioara şi Băleni,
  • La N-E cu comuna Bucşani.

Legătura comunei cu reşedinţa judeţului, Târgovişte, se realizează prin drumul naţional DN 71 şi drumul Judeţean DJ 722 Târgovişte – Titu, iar pe calea ferată, prin staţia C.F.R. şi Halta Cazaci.

Relieful

Câmpia este pricipala formă de relief ce caracterizează teritoriul comunei Nucet.

Clima

Pe teritoriul comunei Nucet clima este temperat – continentală, caracterizată de variaţii mari de temperatură între vara şi iarna.

Apele

Comuna Nucet este străbătută în partea de vest de râul Dâmboviţa şi de pârâul Ilfov în partea centrală. Teritoriul este udat şi de cursul de apă „Gârliţa satului”, cu debit mic care în verile secetoase este secat.

 

Solul

Solul predominant este cernoziomul având un grad ridicat de fertilitate, fiind favorabil culturilor agricole.

Resursele naturale

Resursele pe care se bazează poţentialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, păşuni, laneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale).