Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Locatie Nunta langa Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Magazin Agricol Online, Cada FreeStanding - Cada ta de vis.

Prezentarea comunei Nucet

Aşezare geografica

Comuna Nucet este situată în partea de S-V a judeţului Dâmboviţa şi se încadrează între coordonatele 44°47″ latitudine nordică şi 25°34″ longitudine estică.

Comuna se află la o altitudine de 202 mşi se întinde pe o suprafaţă de 39 km2.

Comuna Nucet are în componenţa sa următoarele sate: Nucet – reşedinţa comunei, Cazaci şi Ilfoveni. Comuna Nucet se învecinează:

  • La N cu comunele Văcăreşti şi Comişani,
  • La S-V cu comuna Gura Şutii,
  • La S-E cu comunele Sălcioara şi Băleni,
  • La N-E cu comuna Bucşani.

Legătura comunei cu reşedinţa judeţului, Târgovişte, se realizează prin drumul naţional DN 71 şi drumul Judeţean DJ 722 Târgovişte – Titu, iar pe calea ferată, prin staţia C.F.R. şi Halta Cazaci.

Relieful

Câmpia este pricipala formă de relief ce caracterizează teritoriul comunei Nucet.

Clima

Pe teritoriul comunei Nucet clima este temperat – continentală, caracterizată de variaţii mari de temperatură între vara şi iarna.

Apele

Comuna Nucet este străbătută în partea de vest de râul Dâmboviţa şi de pârâul Ilfov în partea centrală. Teritoriul este udat şi de cursul de apă „Gârliţa satului”, cu debit mic care în verile secetoase este secat.

Solul

Solul predominant este cernoziomul având un grad ridicat de fertilitate, fiind favorabil culturilor agricole.

Resursele naturale

Resursele pe care se bazează poţentialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, păşuni, laneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale).

Mediul inconjurator

In teritoriul comunei Nucet, problemele mediului înconjurărtor se referă în principal la următoarele aspecte negative:

■       Existenţa riscului de inundaţii, limitând posibilităţile de utilizare raţională a terenurilor respective, producând totodată pagube agriculturii şi locuitorilor;

■       Evacuări necorespunzătoare de ape uzate, neepurate;

■       Depozitarea întâmplătoare a deşeurilor menajere în sate, inexistenţa unui sistem de canalizare; localnicii folosesc latrine uscate de tip ţărănesc şi surse de apă fară perimetre de protecţie, acestea putând duce atât la uşoare impurificări ale apei cât şi la ocuparea neraţională a unor terenuri;

Toate aceste aspecte negative sunt locale, accidentale, şi de mică intensitate, neinfluenţând esenţial calitatea factorilor de mediu.

Populatia

Populaţia comunei înregistrează în prezent un număr de 4404 persoane, din care 2216 bărbaţi şi 2188 femei.

Populatia Totala 4404
 Barbati  2216
 Femei  2188
 Prescolari si scolari  816
 Pensionari  549
 Populatia apta de munca  2370
 Someri  67
 Numarul persoanelor fara ocupatie  213

Scurt istoric

Numele comunei Nucet vine din latinul nucetum=Iivada cu nuci”. Este atestat documentar din 12.03.1594 şi apare pe lângă mănăstirea omonimă. Satul Nucet a tăcut parte din categoria satelor mănăstireşti, fiind pe moşia mănăstirii Nucet, constituită şi întărită de Pârcălabul Gherghina şi datată    din      23.01.1516.

Satul Cazaci ~ste atestat documentar în 1696 şi este întemeiat de mercenarii cazaci care au luptat pe vremea lui Mihai Viteazul, iar satul Ilfoveni este citat în 1835 în harta rusă.

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.