Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Locatie Nunta langa Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Magazin Agricol Online, Cada FreeStanding - Cada ta de vis.

Indemnizatia de crestere a copilului conform OUG 111/2010

 Indemnizatia de crestere a copilului conform OUG 111/2010

        Pentru parintii care au copiii nascuti, adoptati, incredintati in vederea adoptiei, luati in plasament, in plasament in regim de urgenta sau tutela dupa 1 ianuarie 2011 ,  se aplica prevederile privind acordarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea copilului, cuprinse in OUG 111/2010.

      Vor beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului persoanele care, in anul anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Variantele de Concediu pentru Cresterea Copilului  pentru care se poate opta

 Parintele opteaza pentru ramanerea in concediul pentru cresterea copilului   pana la data la care acesta implineste varsta de 1 an.

Reprezentantul legal va primi o indemnizatie lunara ,   din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni.

Persoanele care in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara, obtin venituri supuse impozitului, inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de  500 lei ,  pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.

Parintele trebuie sa se intoarca la serviciu, inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, adica nu in ziua in care copilul face 1 an si nici dupa aceasta data.
In situatia in care parintele nu se intoarce la serviciu, acesta va putea opta pentru acordarea unui concediu fara plata pentru ingrijirea copilului cu varsta intre 1 an si 2 ani.

 

Parintele opteaza pentru ramanerea in concediul pentru cresterea copilului  pana la data la care acesta implineste varsta de 2 ani.

Parintele va primi o indemnizatie lunara din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni.

In cazul acestei optiuni stimulentul de insertie nu se acorda.
Daca parintele se intoarce la serviciu inaintea implinirii varstei de 2 ani a copilului, nu primeste stimulent.

Intoarcerea la serviciu pentru a primi stimulent trebuie sa se faca inainte de implinirea varstei de 1 an a copilului. Odata ce a optat pentru concediu crestere copil  pana la 2 ani, nu mai poate sa opteze pentru alta varianta.

 

Parintele are un copil cu handicap

Pentru copilul cu handicap, parintele care indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de lege, va beneficia de concediul pentru cresterea copilului pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, iar indemnizatia aferenta se va acorda din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni.

In cazul copilului cu handicap acordarea stimulentului se realizeaza oricand, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.

 

Parintele solicita direct stimulentul de insertie, neoptand pentru concediul de crestere a copilului de 1 an

Persoana indreptatita poate solicita direct stimulentul de insertie incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza concediul de maternitate, daca indeplineste conditiile pentru acordarea indemnizatiei. Daca la momentul cererii, persoana solicita de la inceput stimulentul de insertie, se considera ca si-a exprimat optiunea pentru varianta de concediu/indemnizatie pentru cresterea copilulu in varsta de pana la un an.
Aceasta optiune nu mai poate fi modificata pe parcurs, insa persoana poate reveni in concediu pentru cresterea copilului , pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an, cu plata unei indemnizatii si poate apoi continua cu stimulentul de insertie pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, situatie in care se intoarce la serviciu inainte de implinirea de catre copil a varstei de 1 an.

 

In perioada de acordare a concediului pentru cresterea copilului , beneficiarul NU TREBUIE SA REALIZEZE alte venituri impozabile ( ex: asigurari RCA; din agricultura ; reprezentanti AVON ; etc )

 

DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP

privind legea 448 / 2006

 

Persoanele cu handicap beneficiaza de plata drepturilor ce li se cuvin, dupa cum urmeaza:

a) Persoanele adulte cu handicap grav:

– indemnizatie lunara, indiferent de venituri, in cuantum de 202 RON;

– buget personal complementar, indiferent de venituri, in cuantum de 91 RON;

– dreptul de optiune intre asistent personal si indemnizatia de insotitor;

– gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul; (de aceasta prevedere beneficiaza si: a)insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta acestora; b)asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav; c) asistentii personali profesionisti;)

– gratuitatea transportului interurban in limita a 12 calatorii/an calendaristic;(de aceasta prevedere beneficiaza si: a) insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta acestora; b) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;)

– scutire de impozit pe veniturile din salarii;

– scutire de la plata impozitului pe cladire si teren;

– scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor, adaptate handicapului;

– scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora;

– scutire de la plata taxei hoteliere;

b) Persoanele adulte cu handicap accentuat:

– indemnizatie lunara, indiferent de venituri, in cuantum de 166 RON;

– buget personal complementar, indiferent de venituri, in cuantum de 68 RON;

– gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul; (de aceasta prevedere beneficiaza si: a) insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenta acestora; b) insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal, in prezenta acestora; c) asistentii personali profesionisti;)

– gratuitatea transportului interurban in limita a 6 calatorii/an calendaristic;( de aceasta prevedere beneficiaza si insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenta acestora;)

– scutire de impozit pe veniturile din salarii;

– scutire de la plata impozitului pe cladire si teren;

– scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor, adaptate handicapului;

– scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora;

– scutire de la plata taxei hotelier;

c) Persoanele adulte cu handicap mediu:

– buget personal complementar, indiferent de venituri, in cuantum de 33,5 RON;

         Copiii cu handicap beneficiaza de urmatoarele prestatii sociale:

– Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%.

– Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza de o alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.

Copiii cu handicap grav beneficiaza de:

– gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul; (de aceasta prevedere beneficiaza si: a)insotitorii copiilor cu handicap grav, numai in prezenta acestora; b)asistentii personali ai copiilor cu handicap grav;

– gratuitatea transportului interurban in limita a 12 calatorii/an calendaristic;(de aceasta prevedere beneficiaza si: a) insotitorii copiilor cu handicap grav, numai in prezenta acestora; b) asistentii personali ai copiilor cu handicap grav;)

Copii cu handicap accentuat beneficiaza:

– gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul; (de aceasta prevedere beneficiaza si: a) insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenta acestora;

– gratuitatea transportului interurban in limita a 6 calatorii/an calendaristic;( de aceasta prevedere beneficiaza si insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenta acestora;)

 

Familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere beneficiaza de buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

– in cuantum de 91 lei, pentru copilul cu handicap grav;

– in cuantum de 68 lei, pentru copilul cu handicap accentuat;

– in cuantum de 33,5 lei, pentru copilul cu handicap mediu.

De asemenea, persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:

– concediu platit pentru cresterea copilului cu handicap pana la implinirea de catre acesta a varstei de 7 ani si program de lucru redus la 4 ore pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap care necesita tratament pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani;

– concedii medicale pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani;

– indemnizatie, prin Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pentru cresterea copilului cu handicap, acordata femeii mama detinatoare de certificat de persoana cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 7 ani;

– alocatie de intretinere pentru copiii cu handicap, aflati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 50%.

De aceste drepturile beneficiaza, la cerere, unul dintre parinti, tutorele, persoanele care au adoptat un copil cu handicap sau carora li s-au incredintat copii cu handicap spre crestere si educare ori in plasament familial, daca sunt asigurati pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Aceste persoane beneficiaza de drepturile prevazute mai sus, numai in situatia in care nu au in acelasi timp si calitatea de asistent personal.

Legea 61/1993  privind alocatia de stat pentru copii cu modificarile si complectarile ulterioare

Se instituie alocatia de stat pentru copii ca forma de ocrotire a staului acordata tuturor copiilor, fara discriminare .

Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii toti copiii in varsta de pana la 18 ani.
Alocatia de stat pentru copii se acorda si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau postliceal, organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestora.
Tinerii mentionati mai sus  care repeta anul scolar nu beneficiaza de alocatie de stat, cu exceptia celor care repeta din motive de sanatate, dovedite cu certificat medical.
Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii si copiii cetatenilor straini si ai persoanelor fara cetatenie rezidenti, in conditiile legii, in Romania, daca locuiesc impreuna cu parintii.

Beneficiaza de alocatie de stat si copii care sunt nascuti in alte tari, care dovedesc ca nu beneficiaza de acest drept in alt stat.

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.