Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale vacante de bibliotecar

Primăria comunei Nucet, județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de bibliotecar in cadrul compartimentului cultura din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nucet, județul Dâmbovița

Deschide Anunț
Deschide Bibliografie