Anunț privind organizare concurs de recrutare – Inspector, clasa I ,grad profesional principal in cadrul biroului financiar contabil, impozite și taxe

Primaria Comunei Nucet, județul Dâmbovița publică anunțul privind organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în baza Art. 618 alin (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările și ulterioare:

Anunț privind organizare concurs de recrutare – Inspector, clasa I ,grad profesional principal in cadrul biroului financiar contabil, impozite și taxe

Rezultatul selecției dosarelor pentru examenul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeminată a unei funcții publice vacante de inspector clasa I, grad profesional principal in cadrul biroului financiar contabil impozite și taxe în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Nucet din data de 05.05.2023-proba scrisă.

Rezultat proba scrisă pentru ocuparea unei funcții publice vacante de inspector clasa I din 08 Mai 2023