Anunt privind sedinta ordinara a Consiliului local Nucet data, ora desfasurarii: 26.07.2017 ora 17.00

Data, ora desfasurarii: 26.07.2017 ora 17.00
Locul desfasurarii: Primaria Nucet
Ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 65/27.12.2016 privindstabilirea si aprobarea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017.
Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de furnizare apa potabila si tarifului de canalizare practicat de Serviciul Public Judetean de Alimentare cu Apa si Canalizare pentru anul fiscal 2017 modificat prin Avizul ANRSC si care se constituie venit la bugetul serviciului.
Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente transportului cadrelor didactice .
Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente transportului cadrelor didactice .
Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a comunei Nucet la 30.06.2017.
Proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului local pe anul 2017.
Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a terenului proprietate publica al comunei Nucet, ocupat de instalatiile electrice ce alimenteaza statia de apa Nucet-Ilfoveni, pe toata durata nde existenta a instalatiilor, catre SC FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA – SD Targoviste, precum si succesorilor acesteia.
Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem I 2017.
Proiect de hotarare privind aprobarea salariilor de baza al functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului.
Probleme diverse.