Anunt privind analiza, avizarea si adoptarea proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020

Consiliul local Nucet supune spre analiza, avizare si adoptare proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020.

Deschide Anuntul