Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Locatie Nunta langa Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Magazin Agricol Online, Cada FreeStanding - Cada ta de vis.

Birou Online

Publicatii Casatorie


 

Anunt organizare concurs pentru ocuparea posturilor vacante

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL, ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI ŞI AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

Stabilirea cuantumului ajutorului social si obligatiile beneficiarilor

ALOCAŢIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE, ENERGIE ELECTRICA SAU GAZE NATURALE

Indemnizatia de crestere a copilului conform OUG 111/2010

Cerere / Declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala. [fisier PDF]

Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului / stimulentului de inserţie / indemnizaţiei lunare /sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii [fisier PDF]

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA IN EVIDENTELE FISCALE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT AUTO

–  DECLARAŢIE (formular tip);

–  CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT (original si fotocopie);

–  FISA DE ÎNMATRICULARE (original si fotocopie);

–   BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE (fotocopie)

– ACTUL DE DOBÂNDIRE (contract de vanzare-cumparare, contract de leasing si procesul verbal de predare-primire; contract de novatie, factura; certificat de moştenitor, ho tarare judecătoreasca definitiva si irevocabila, donaţie) – original si fotocopie;

–  TAXA ÎNSCRIERE AUTO

–  IMPOZITUL MIJLOCULUI DE TRANSPORT AFERENT PANA LA SFARSITUL ANULUI.

ACTE NECESARE PENTRU IMPUNERI SAU RECTIFICĂRI DE ROL PENTRU CLĂDIRI SI TERENURI

–  DECLARAŢIE (formular tip);

–  ACTUL DE PROPRIETATE (titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donaţie, certificat de moştenitor, sentinta judecătoreasca definitiva si irevocabila, proces verbal de licitatie, act de adjudecare, contract de leasing, contract de concesiune, dispoziţie a primăriei municipiului bucureşti, autorizaţie de construire, act de alipire, act de dezmembrare, proces – verbal de recepţie a lucrării) – original si fotocopie;

–  BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (fotocopie);

–  DECLARAŢIE SPECIALA (in cazul deţinerii mai multor proprietari);

–  SCHIŢA IMOBILULUI (fotocopie);

–  INTABULARE (daca exista).

ACTE NECESARE PENTRU IMPUNERE CONSTRUCTIE NOUA

–  DECLARAŢIE (formular tip);

–  AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE CU TAXA DE REGULARIZARE

(fotocopie);

–  BULETIN/CARTE DE IDENTITATE A PROPRIETARULUI SAU PROPRIETARILOR (fotocopie);

–  PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A LUCRĂRII (fotocopie);

–  SCHIŢA IMOBILULUI (fotocopie);

–  DECLARAŢIE SPECIALA (in cazul dobândirii mai multor proprietati).

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTELE FISCALE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT AUTO

–  DECLARAŢIE (formular tip);

–  BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (fotocopie);

–  CERTIFICATUL DE RADIERE – VIZAT DE POLITIE;

–  ADEVERINŢA DE LA REMAT, IN CAZUL VEHICULELOR SCOASE DIN UZ;

–  DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE, CUNOSCÂND PREVEDERILE ART. 474 COD PENAL, POTRIVIT CAREIA CONTRIBUABILUL NU MAI ESTE DEŢINĂTORUL DE FAPT AL MIJLOCULUI DE TRANSPORT;

–  ACTUL DE INSTRAINARE CARE POATE FI, DUPA CAZ:

  • contract de vanzare – cumparare (fotocopie);
  • act de donaţie (fotocopie);
  • ho ta rare judecătoreasca definitiva si irevocabila (fotocopie);
  • certificat de moştenitor (fotocopie);


ACTE NECESARE PENTRU RESTITUIRE/COMPENSARE SUMELOR ACHITATE IN PLUS LA BUGETUL LOCAL

–  CERERE (formular tip);

–  BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (fotocopie);

–  CHIT ANTA (original sau fotocopie, dupa caz);

ACTE NECESARE PENTRU SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

–  CERERE (formular tip);

–  BULETIN/CARTE DE IDENTITATE PENTRU SOT SI SOŢIE (fotocopie);

–  CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE si DE DECES, daca este cazul (original si fotocopie);

–  ACTUL DE PROPRIETATE (fotocopie);

–  ACTUL DOVEDITOR AL BENEFICIARULUI DE SCUTIRE, CARE POATE FI, DUPA CAZ:

  • LEGITIMATIE DE VETERAN (VADUVA DE VETERAN) DE RĂZBOI, conform Legii nr. 44/1994 (fotocopie);
  • CERTIFICAT DE REVOLUŢIONAR SI BREVET conform Legii nr 341/2004, cu modificările si completările ulterioare (fotocopie);
  • CERTIFICAT DE ÎNCADRARE INTR-UN GRAD DE HANDICAP, eliberat conform Legii nr. 448/2006 (fotocopie);
  • DECIZIA DIRECŢIEI GENERALE DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, conform Decretului 118/1990 (fotocopie);
  • ADEVERINŢA ELIBERATA DE MINISTERUL CULTELOR, potrivit Legii nr. 422/2001 (fotocopie

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ATESTARE FISCALA

–  CERERE (formular tip);

–  BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (fotocopie); DUPA CAZ:

–  CERTFICAT DE NAŞTERE (fotocopie);

–  CERTIFICAT DE DECES (fotocopie);

–  CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (fotocopie);

–  CERTIFICAT DE MOŞTENITOR (fotocopie);

–  SENTINTA JUDECĂTOREASCA DE DIVORŢ (fotocopie);

– TESTAMENT (fotocopie);

– TAXA DE TIMBRU: 2 LEI

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.