Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Locatie Nunta langa Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Magazin Agricol Online, Cada FreeStanding - Cada ta de vis.

Invatamant

ORGANIGARAMA  ŞCOLII GIMNAZIALE NUCET

Anul  şcolar  2012-2013

  ù DIRECTOR- prof. Matei Nicoleta

 

ù DIRECTOR ADJUNCT – prof. Udrea Maria

ù CONSILIER PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE- prof.Gheorghe Silvia –Nucet

                                                                                                               -prof. Chitulescu Magdalena-Cazaci+Ilfoveni

ù LIDER SINDICAL- Anghelinu Ana-Maria –Scoala Nucet

                                    -Chitulescu Magdalena- Scoala Cazaci

ù SECRETAR- Micu Mihaela

ù CONTABIL SEF –Petre Dumitru

ù CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 • Matei Nicoleta –  director
 •  Udrea Mariadirector adjunct
 • Gheorghe Silvia -profesor – consilier pentru proiecte şi programe educative
 • Petre Mirela- responsabil comisie metodică profesori
 • Dulea Alina- reprezentant parinti
 • Gheorghe Mariana- reprezentant părinţi
 • Petre Mariana- reprezentant primărie
 • Spiridon Ion- reprezentant Consiliul Local
 • Micu Constantin- reprezentant Consiliul Local

 

ù CONSILIUL PROFESORAL

 • Matei Nicoleta –  director
 •  Udrea Mariadirector adjunct
 • Gheorghe Silvia -profesor – consilier pentru proiecte şi programe educative
 •   Neacsu Florentina Carla- învăţător- clasa pregatitoare
 • Gheorghe Niculina – învăţător- clasa I
 • Sararu Ovidiu- învăţător- clasa a II-a
 • Cucu Ruxandra- învăţător- clasa a III-a
 • Gheorghe Mariana – învăţător- clasa a IV-a

       •     Dinu Cristina – învăţător- clasa pregatitoare

 • Sandulescu Carmen- învăţător- clasa I
 • Cruceru Alina- învăţător- clasa a II-a
 • Stanescu Monica- învăţător- clasa a III-a
 • Barbu (Vasile) Daniela- învăţător- clasa a IV-a

      •      Alexandru Ion- învăţător cls.aIII-a

      •     Stan Gheorghe – învăţător cls a II-a+aIV-

 • Petre Mirela – prof. chimie- fizică

      •      Niculae Niculae – prof. educaţie fizica

 • Iana Georgeta Claudia – prof. istorie- geografie
 • Constantin Marinusa- prof. limba română
 • Anghelinu Ana Maria- prof. limba engleză
 • Mezei Andraş Sergiu- prof. religie
 • Dulea Alina- prof. limba română
 • Geambasu Georgiana – prof. limba engleză

 

 • Chitulescu Magdalena – prof. istorie- geografie
 • Andrei Adela Maria- prof. educaţie tehnologică

          Ion Gabriela- prof. biologie

      •     Dinca Constantin -prof. educaţie fizica

•    Manta Mihaela ed. gr. Cazaci

•   Constantin Veronica ed. gr. Cazaci

•    Ban Natalia ed. gr.Nucet

•   Deaconescu Elena ed. gr.Nucet

•   Sanda Ileana ed. gr. Ilfoveni

 

ù COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (CEAC)

 • înv. Stanescu Monica.- responsabil comisie
 • prof. Constantin Marinusa- membru
 • prof. Chitulescu Magda- membru
 • înv. Neacsu Florentina Carla- membru
 • prof. Anghelinu Ana – reprezentant al sindicatului
 • Gheorghe Mariana- reprezentant al părinţilor
 • Micu Constantin- reprezentant al consiliului local

 

ù CONSILIU  DE  CURRICULUM

 • prof. Matei Nicoleta- director
 • Udrea Maria –director adjunct
 • prof. Gheorghe Silvia – consilier pentru proiecte şi programe educative
 • înv Stanescu Monica- învăţător – resp. comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
 • prof.Petre Mirela – responsabil – comisia metodică profesori
 • înv. Gheorghe Mariana – responsabil- comisia metodică învăţători
 • prof.Dulea Alina- prof. limba română responsabil comisie profesori Cazaci
 • Manta Mihaela educator responsabil comisie educatori
 • Iana Georgeta Claudia – responsabil comisie diriginti Nucet
 • Chitulescu Magdalena- responsabil comisie diriginti Cazaci

 

 

 

 

COMISII DE CURRICULUM

 

ù COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR

Scoala Nucet:

 • Gheorghe Silvia – diriginte- clasa a V-a
 • Petre Mirela – diriginte- clasa a VI-a
 • Niculae Niculae  – diriginte- clasa a VII-a
 • Iana Georgeta Claudia – diriginte- clasa a VIII-a responsabil comisie

Scoala Cazaci:

 • Andrei Adela- diriginte- clasa a V-a
 • Chitulescu Magdalena- diriginte- clasa a VI-a- responsabil comisie
 • Dulea Alina- diriginte- clasa a VII-a
 • Geambasu Georgiana- diriginte- clasa a VIII-a
 •  

ù COMISIA METODICĂ ÎNVĂŢĂTORI

Scoala Nucet:

      •     Neacsu Florentina Carla- învăţător- clasa pregatitoare

 • Gheorghe Niculina – învăţător- clasa I
 • Sararu Ovidiu- învăţător- clasa a II-a
 • Cucu Ruxandra- învăţător- clasa a III-a
 • Gheorghe Mariana – învăţător- clasa a IV-a- responsabil comisie

 

 

Scoala Cazaci si Scoala Ilfoveni:

       •     Dinu Cristina – învăţător- clasa pregatitoare

 • Sandulescu Carmen- învăţător- clasa I
 • Cruceru Alina- învăţător- clasa a II-a
 • Stanescu Monica- învăţător- clasa a III-a responsabil comisie
 • Barbu (Vasile) Daniela- învăţător- clasa a IV-a

      •      Alexandru Ion- învăţător cls.aIII-a

      •     Stan Gheorghe – învăţător cls a II-a+aIV-a

 

ù COMISIA METODICĂ  PROFESORI  :

Scoala Nucet:

 • Petre Mirela – prof. chimie- fizică -responsabil comisie

      •      Niculae Niculae – prof. educaţie fizica

 • Iana Georgeta Claudia – prof. istorie- geografie
 • Constantin Marinusa- prof. limba română
 • Gheorghe Silvia- prof. matematică
 • Anghelinu Ana Maria- prof. limba engleză
 • Mezei Andraş Sergiu- prof. religie

Scoala Cazaci

 • Dulea Alina- prof. limba română responsabil comisie
 • Geambasu Georgiana – prof. limba engleză
 • Chitulescu Magdalena – prof. istorie- geografie
 • Matei Nicoleta – prof. chimie- fizică
 • Udrea Maria- prof. matematică
 • Andrei Adela Maria- prof. educaţie tehnologică

          Ion Gabriela- prof. biologie

     •     Dinca Constantin -prof. educaţie fizica

 

ù COMISIA METODICĂ EDUCATORI :

•    Manta Mihaela ed. gr. Cazaci _responsabil

•    Constantin Veronica ed. gr. Cazaci

•   Ban Natalia ed. gr.Nucet

•   Deaconescu Elena ed. gr.Nucet

•   Sanda Ileana ed. gr. Ilfoveni

 

ù COMISIA SPORTULUI ŞCOLAR

 • prof. Matei Nicoleta- director- preşedinte
 • prof. Nicolae Nicolae- preşedinte executiv
 • Dumitru Petre – vicepreşedinte- contabil
 • PROF. Dinca Constantin- secretar
 • Prof. Gheorghe Silvia- membru
 • Prof. Chitulescu Magda- membru
 • Paun  Ionut- elev- clasa a VIII-a

 

COMISIA DE PREVENIRE A VIOLENTEI  SI ABANDONULUI  SCOLAR

 • Matei Nicoleta –  director
 •  Udrea Mariadirector adjunct
 • Petre Mirela – responsabil Nucet
 • Constantun Marinusa-profesor
 • Andrei Adela –responsabil Cazaci
 • Dulea Alina profesor

 

 

 

COMISII PE DOMENII (PROBLEME)

 

ù COMISIA TEHNICĂ DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

Scoala Nucet:

 • Niculae Niculae-  preşedinte
 • Mezei Sergiu– secretar
 • muncitor întreţinere Sârbu Alexandru Codruţ- membru

Scoala Cazaci

•  Geambasu Georgiana  – preşedinte

•  Constantin Veronica-membru

•  Stan Gheorghe membru Ilfoveni

 

 

ù COMITETUL DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ (CSSM):

Scoala Nucet:

 • Niculae Niculae-  preşedinte
 • Mezei Sergiu – secretar
 • muncitor întreţinere Sârbu Alexandru Codruţ- membru

Scoala Cazaci

•  Geambasu Georgiana  – preşedinte

•  Constantin Veronica-membru

•  Stan Gheorghe membru Ilfoveni

 

ù COMISIA DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ

Scoala Nucet:

 • educ. Deaconescu Elena- responsabil
 • inv.Cucu Ruxandra  – membru

Scoala Cazaci

Dinu Cristina- responsabil

Sandulescu Carmen-     membru                 

 

ù COMISIA DE FORMARE CONTINUA

Scoala Nucet:

 • educ. Ban Natalia – responsabil
 • prof. Anghelinu Ana-Maria – membru

Scoala Cazaci

Barbu(Vasile) Daniela responsabil

.Manta Mihaela  membru

ù COMISIA SANITARĂ ŞI ECOLOGICĂ

 • prof. Ion Gabriela- responsabil
 • educ.Sanda Ileana- membru
 •  

ù COMISIA DE ATRIBUIRE A BURSELOR, RECHIZITE

 • prof. Matei Nicoleta- director
 • Micu Mihaela- secretar
 • înv. Neacsu Florentina-responsabil  Nucet
 • contabil Petre Dumitru
 • Sandulescu Carmen responsabil  Cazaci

ù COMISIA – LAPTE CORN- pentru şcoală şi grădiniţă

 • prof. Matei Nicoleta- director
 • educ. Ban Natalia- Nucet
 • prof. Constantin Marinusa -Nucet
 • inv. Cruceru Alina -Cazaci
 • Dulea Alina- Cazaci
 • Stan Gheorghe- Ilfoveni

 

ù COMISIA- FUNCŢIONAREA BIBLIOTECII ŞCOLARE

Scoala Nucet:

 • prof. Constantin Marinusa- sala română
 • prof. Petre Mirela – sala biologie
 • prof. Gheorghe Silvia- sala chimie
 • prof. Iana Gergeta Claudia- sala istorie
 • înv. Gheorghe Niculina – sala 1 (pădure)
 • înv. Cucu Ruxandra- sala 2
 • înv. Gheorghe Mariana- sala 3
 • înv.Neacsu Florentina – sala grădiniţă
 • prof. Matei Nicoleta- cabinet director

Scoala Cazaci

Dulea Alina

 

ù COMISIA PENTRU ORAR  SI SERVICIU PE SCOALA A CADRELOR DIDACTICE SI ELEVILOR

 • prof.Udrea Maria – director adjunct
 • prof. Gheorghe Silvia -Nucet
 • înv. Gheorghe Mariana -Nucet
 • inv. Stanescu Monica-Cazaci
 • inv.Alexandru Ion -Ilfoveni

 

ù COMISIA PENTRU ELABORAREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ

 • prof. Matei Nicoleta- director
 • prof.Udrea Maria – director adjunct
 • inv. Gheorghe Silvia- consilier pentru proiecte şi programe educative
 •  prof. Gheorghe Silvia- resp. –comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

 

 

ùCOMISIA DE OSP ( orientare scolara si profesionala)

 

 • Iana Georgeta Claudia – diriginte- clasa a VIII-a responsabil comisie Nucet

           Neacsu Florentina Carla- învăţător- clasa pregatitoare

 • Gheorghe Niculina – învăţător- clasa I
 • Sararu Ovidiu- învăţător- clasa a II-a
 • Cucu Ruxandra- învăţător- clasa a III-a
 • Gheorghe Mariana – învăţător- clasa a IV-a-
 • Gheorghe Silvia – diriginte- clasa a V-a
 • Petre Mirela – diriginte- clasa a VI-a
 • Niculae Niculae  – diriginte- clasa a VII-a
 • Iana Georgeta Claudia – diriginte- clasa a VIII-a
 • Geambasu Georgiana -diriginte- clasa a VIII-a responsabil comisie Cazaci

      •     Dinu Cristina – învăţător- clasa pregatitoare

 • Sandulescu Carmen- învăţător- clasa I
 • Cruceru Alina- învăţător- clasa a II-a
 • Stanescu Monica- învăţător- clasa a III-a
 • Barbu (Vasile) Daniela- învăţător- clasa a IV-a

      •      Alexandru Ion- învăţător cls.aIII-a

      •     Stan Gheorghe – învăţător cls a II-a+aIV-a

 • Andrei Adela- diriginte- clasa a V-a
 • Chitulescu Magdalena- diriginte- clasa a VI-a-
 • Dulea Alina- diriginte- clasa a VII-a
 • Geambasu Georgiana- diriginte- clasa a VIII-a

 

 

•    Manta Mihaela ed. gr. Cazaci _

•    Constantin Veronica ed. gr. Cazaci

•    Ban Natalia ed. gr.Nucet

•    Deaconescu Elena ed. gr.Nucet

•    Sanda Ileana ed. gr. Ilfoveni

 

 

ùCOMISIA DE INVENTARIERE

 

Petre Mirela –responsabil

     • Gheorghe Silvia-membru

     Ban Natalia-membru

     • Stanescu Monica membru

    • Cruceru Auricamembru

    • Stan Gheorghe

ùCOMISIA DE NIR ( note de intrari si receptii)

 

 •  Matei Nicoleta –  director
 •  Udrea Mariadirector adjunct
 • Micu Mihaela – secretar
 • Petre Dumitrucontabil

 

 

ùCOMISIA DE ARHIVARE SI MANIPULARE A DOCUMENTELOR SCOLARE

 

 • Matei Nicoleta –  director
 •  Udrea Mariadirector adjunct
 • MICU MIHAELA SECRETAR

 

 

ù INGRIJITORI

 • Tudorache Nicoleta Simona-gr. Nucet
 • Mişcu Vasilica-sc. Nucet
 • Nicolae Florica-sc. Si gr. Cazaci
 • Nicolae Georgeta –sc. Si gr. Ilfoveni

 

ù MUNCITOR INTRETINERE

     Sîrbu Alexandru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCURI ŞCOLARE:

 1. 1.     „SANITARII PRICEPUŢI „
 • prof. Ion Gabriela- responsabil
 • educ.Sanda Ileana- membru

  

 1. 2.     „PRIETENII POMPIERILOR „:

Scoala Nucet

Niculae Niculae-  responsabil

Mezei Sergiu – membru

Scoala Cazaci

•  Geambasu Georgiana  – responsabil

•  Constantin Veronica-membru

•  Stan Gheorghe membru Ilfoveni

  

 1. 3.     „EDUCAŢIE RUTIERĂ-EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ ” :

Scoala Nucet:

 • educ. Deaconescu Elena- responsabil
 • inv.Cucu Ruxandra  – membru

Scoala Cazaci

Dinu Cristina- responsabil

Sandulescu Carmen-     membru                 

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.