Înființare Grădinița în satul Nucet, comuna Nucet, județul Dâmbovița

regiosudmuntenia

„Înființare Grădinița în satul Nucet, comuna Nucet, județul Dâmbovița”

Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Nucet

Numele proiectului: „Înființare grădinița în satul Nucet, comuna Nucet, județul Dâmbovița”

Obiectivul general  al proiectului este : Înființarea unei Grădiniță cu program normal în satul Nucet,   comuna Nucet, județul Dâmbovița.

Obiective specifice:

  • Înființare infrastructură educațională preșcolară în satul Nucet, comuna Nucet, județul Dâmbovița cu o capacitate de maxim 60 de copii;
  • Crearea de condiții adecvate pentru desfășurarea activității unui număr de maxim 60 de preșcolari în condiții corespunzătoare atât din punct de vedere al clădirii cât și al dotării.

Rezultatele  proiectului au fost :

  • Infrastructura educationala aferenta desfasurarii procesului educational prescolar in conditii de siguranta si cu respectarea legislatiei in vigoare, infrastructura care va fi frecventata de un numar de minim 45 si maxim 60 prescolari.
  • Dotare corespunzatoare din punct de vedere al mobilierului functional si administrativ pentru un numar de minim 45 si maxim 60 de prescolari; dotare corespunzatoare cu echipamente necesare pentru dotarea grădiniței in functie de destinația fiecarui spațiu; dotare cu jocuri si jucarii aferente desfașurarii activitații educaționale pentru copii de varsta prescolara (3-5 ani); dotare cu echipamente, jocuri si jucarii pentru spațiile amenajate in exteriorul gradinitei.

Valoarea totală a proiectului este de 2.474.612,55 lei, din care valoarea de finanțare nerambursabilă de 1,614,125.04 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R.  1.372.006,29 lei (85%), valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional a fost de 209.836,25  lei (13%),

Locul de implementare al proiectului: România, Regiunea Sud Muntenia, județul Dâmbovița, comuna Nucet, Sat Nucet, Tarla 40, număr cadastral 71496, categorie de folosință Curți Construcții (CC)

Perioada de implementare a proiectului: 05 martie 2018

Data finalizării proiectului: 30 iunie 2022

Cod MySMIS: 124285

Date de contact: Tel./Fax: 0245267004 / 0245267007, E-mail: nucet@cjd.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României