Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Locatie Nunta langa Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Magazin Agricol Online, Cada FreeStanding - Cada ta de vis.

Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Consiliul local Nucet supune spre analiză, avizare şi adoptare proiectul de hotărâre nr. 1 din 06.01.2023 privind adoptarea bugetului local pe anul 2023.
În conformitate cu prevederile art.6 al Legii nr. 52/2003 orice persoană fizică sau juridică interesată poate transmite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, până la data de 23.01.2023. Aceste recomandări se pot depune la d-na Vrabie Andreea Raluca referent în cadrul Primăriei comunei Nucet, zilnic între orele 9.00 – 12.00 până la data de 23.01.2023.
De asemenea organizează în data de 25 ianuarie 2023 ora 09.00 o întâlnire publică pentru dezbaterea proiectului de act normativ, la sediul Primăriei în sala de ședințe.
Textul proiectului de hotărâre este prezentat alăturat.

Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2023


Anunț privind supunerea spre analiză, avizare şi adoptare proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 nr.45 din 29.07.2022


Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2022

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.