Hotărâri ale Consiliului local

Nr. Data Continut pe scurt Actiune
21 22-06-2020 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru rest de executat privind obiectivul ” Modernizare drumuri de interes local in satul Cazaci comuna Nucet, pe o lungime de 3 km „ Vizualizare
20 22-06-2020 Hotarare privind aprobarea implementarii obiectivului de investitie si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Modernizare drumuri de interes local in satele Nucet si Cazaci, comuna Nucet Vizualizare
18 22-06-2020 Hotarare p rivind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Vizualizare
13 30-04-2020 Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 Vizualizare
12 30-04-2020 Hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli la 31.03.2020 Vizualizare
9 23-03-2020 Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Vizualizare
8 21-02-2020 Hotarare privind adoptarea bugetului local pe anul 2020 Vizualizare
7 21-02-2020 Hotarare privind contului anual de executie a bugetului local Vizualizare
6 31-01-2020 Hotarare privind atestarea lnventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ teritoriale Nucet, judet Dambovita Vizualizare
5 31-01-2020 Hotarare privind aprobarea cotizatiei datorata la Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara «Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in
judetul Dambovita»
Vizualizare
4 31-01-2020 Hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala
de salubrizare pentru anul 2020
Vizualizare
3 31-01-2020 Hotarare privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Nucet, judetul Dambovita”. Vizualizare
2 20-01-2020 Hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nucet Vizualizare
1 20-01-2020 Hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.