Raport de activitate al aparatului de specialitate al Primarului comunei Nucet pentru anul 2017 întocmit conform art.5 alin.(3) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Vezi raportul