Raport de activitate al primarului – pe anul 2019

Raport asupra starii economice, sociale si de mediu – pe anul 2019

Deschide Raport