Rezultatul probei scrise la examenul pentru inspector clasa I, din data de 27.11.2023

Rezultatul probei scrise probei scrise a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei funcții publice vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant in cadrul Biroului financiar contabil impozite i taxe din aparatul de specialitate al Primarului
comunei Nucet.

Deschide Document