Proiecte in curs de Realizare

– Reabilitare extindere ,modernizare si dotare Camin Cultural in comuna Nucet sursa de finantare – buget local si CNI valoare 1402837 lei

– Modernizare drumuri de interes local in satele Nucet , Cazaci si Ilfoveni sursa de finantare Buget Local si PNDL valoare 4.751.497,00 din care 4.530.638,00 PNDL

– Construire Dispensar Uman in comuna Nucet Judetul Dambovita sursa de finantare Buget Local si PNDL valoare 1270196 .